Investitorjem in gradbenim podjetjem... PDF natisni

…nudimo vso potrebno pravno podporo v postopkih v zvezi z gradnjo nepremičnin, od nakupa zemljišča do predaje končnim kupcem.

Storitve zajemajo:

  • ureditev statusa obstoječih nepremičnin in novogradenj
  • delitve stavb
  • pripravo dokumentacije za prodajo nepremičnin in ureditev zadev pri notarjih
  • urejanje razmerij in pravnih vprašanj v zvezi z zemljišči
  • zemljiškoknjižne izvedbe vsega navedenega

Pravna vprašanja in birokracijo prepustite nam, vi pa se posvetite gradnji in izvedbi projekta.

Če ste kot pravni naslednik podjetja izvajalca ali investitorja iz preteklosti, na večjem številu nepremičnin vpisani kot zemljiškoknjižni lastnik, z nepremičninami pa nimate zveze, Vam lahko pomagamo k ureditvi statusa in vpisom dejanskih lastnikov na njihove stroške.

Z ureditvijo etažne delitve in statusa zemljišč ter stavb na katerih ste vpisani kot zemljiškoknjižni lastniki se izognete sodnim postopkom, ki bi jih dejanski lastniki lahko sprožili zoper vas, predvsem pa sodnemu postopku po novem Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL), v katerem lahko lastniki dosežejo vpis etažne lastnine na zemljišču in stavbi. Ne dovolite, da se zadeve zakomplicirajo pred sodišči in poskrbite za čisto ureditev razmer.

 


RocketTheme Joomla Templates