Lastnikom nepremičnin... PDF natisni

…nudimo nabor storitev s področja urejanja pravnega statusa nepremičnin, s posebnim poudarkom na urejanju statusa etažne lastnine in vpisom lastninske pravice na stanovanjih/poslovnih prostorih v zemljiško knjigo. Ponujamo celovito storitev, tako da se lastniku ni potrebno ukvarjati s postopki in birokracijo, status njegove nepremičnine pa je urejen po najhitrejši možni poti.

Na nas se lahko obrnete za:

  • celovito ureditev etažne lastnine večjih in manjših stanovanjskih in poslovnih stavb (razdelitev stavbe, vpisi individualnih lastnikov v zemljiško knjigo)
  • delitve manjših in večjih stavb na več samostojnih enot in zemljiškoknjižne izvedbe
  • celovito pravno podporo poslom z nepremičninami (prodaje, menjave, služnosti, pripojitve, razdelitve, pogodbe z upravniki, priključitev dela skupnih prostorov samo enemu izmed stanovanj,...)
  • splošne vpise v zemljiško knjigo za urejanje statusa nepremičnine
  • pomoč v vseh upravnih postopkih povezanih z nepremičninami
  • pravno svetovanje in skrbno preverjanje statusa nepremičnin

Izvajamo tako klasične postopke etažne delitve stavb in vpisa lastnikov v zemljiško knjigo kot zastopanje in pomoč pri postopkih po novem zakonu o urejanju etažno lastninskih vpisov preko sodišča (ZVEtL), ki vključuje možnosti sodne ureditve statusa t.i. funkcionalnega zemljišča.

Lastnikom z našo storitvijo zagotovimo miren spanec, saj so pravno zaščiteni. Storitev je opravljena hitro, ugodno in kvalitetno. Dokazovanje lastništva ni več vezano na papirnate dokumente, varnejši je pravni promet z nepremičnino (prodaja, menjava, darilo,...), odprte so možnosti ustanovitve hipoteke za zavarovanje kredita, v večstanovanjskih stavbah pa so razmerja med stanovalci pri skupni lastnini in stroških čista.

 


RocketTheme Joomla Templates